Teknologi, kompetanse og utstyr

Future Materials besitter infrastruktur, utstyr og kompetanse både på materialer, pulvere og additiv tilvirkning, samt kombinasjonene av disse.

Hos oss har du mulighet for å gjøre alt fra tester, målinger og karakteriseringer på lab, både små og store tester i eksisterende utstyr og opp til fullskala pilot i et industrielt miljø. Oversikt over tilgjengelig utstyr finner du her. Kontakt oss for priseksempler på tilpassede løsninger for din bedrift. 

Senteret har tre industrilhaller til kunders disposisjon, komplett utstyrt med nødvendig infrastruktur som elektrisk kraft, hydraulikk, trykkluft, kraner m.m.

I testhallene huser vi relevant utstyr som spenner fra analyselaboratorie, pyrometallurgiske smelteovner, pulverproduksjon og laboratorieanalyser til 3D-printere og annet formingsutstyr. Vi har kompetanse på områder som:

Materialer

 • Materialkarakteristikk
 • Optisk mikroskopering og elektronmikroskopering
 • Pyrometallurgi og hydrometallurgi
 • Nedknusing og klassifisering
 • Separering
 • Kjemisk prosessering

 

Pulver

 • Plasmasystemer (fra 2019)
 • Atomisering (fra 2020)
 • Knusing/klassifisering
 • Pulverproduksjon – Silisium og kvarts
 • Separasjon av væske og partikler
 • Rensing og videreforedling av finkornede pulvere

Additiv produksjon

 • 3D-printing av metaller
 • Sintringsteknologi (Isostatisk pressing) (fra 2019)
 • Metallinjeksjonsstøping (fra 2019)
 • Robotisering